Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Productinformatiedagen – Werken met Expediënten (twee dagen)
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Tijdens deze collegedagen wordt geleerd hoe de expediënten van Vita Producten B.V. werken en hoe deze kunnen worden ingezet. Van een relatief eenvoudig B.R.E. expediënt zoals Cosanogeen dat een trombose…

Meer infoMeer info

Intervisie: Lupus Erythematodus Disseminatus (LED)
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

LED is een auto-immuun bindweefselziekte die zich onder andere uit in huidaandoeningen zoals jeuk, branderigheid en pijn. Deze aandoening valt onder de groep systeemziekten. Systeemziekten tasten veelal verschillende organen aan…

Meer infoMeer info

Intervisie: Sjögren Syndroom
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Het Sjögren Syndroom is een auto-immuunziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken zijn, waardoor klachten ontstaan zoals droge ogen en een droge mond. Sjögren is niet met reguliere medicijnen…

Meer infoMeer info

Intervisie: Allergie – reactie van het immuunsysteem op stoffen van buitenaf. Allergene en niet- allergene prikkels

Allergie – een brede term voor heel veel verschillende allergene en niet allergene prikkels. De meeste allergenen bestaan uit eiwitten die gewoon in de natuur voorkomen. In veel gevallen is…

Meer infoMeer info

ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Een ziekte waar niemand het fijne van weet, maar wij horen steeds vaker dat iemand de diagnose krijgt: ALS. Het klinkt als een doodvonnis. Regulier is geen behandeling mogelijk en…

Meer infoMeer info

Intervisie: Diabetes 1 en 2
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Diabetes is onder te verdelen in Diabetes type 1 en type 2. Type 1 ontstaat vaak op jongere leeftijd en ontwikkelt zich snel. Type 2 ontstaat meestal op latere leeftijd…

Meer infoMeer info

Ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie)
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De Ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Tijdens dit college worden de verschillende fasen en het beloop van de Ziekte van Alzheimer besproken, wat gebeurt er…

Meer infoMeer info

Depressieve stoornissen
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Een sombere bui heeft iedereen wel eens, maar als een gedeprimeerde stemming de overhand krijgt wordt het tijd om er iets aan te doen. Jaarlijks krijgen steeds meer volwassenen en…

Meer infoMeer info

Verschil tussen reuma en fibromyalgie
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De oorzaken van reuma zijn (nog) niet bekend, en het is in de meeste gevallen niet te genezen. Reuma is niet alleen een ziekte van oudere mensen, ook kinderen kunnen…

Meer infoMeer info

Huid- en huidziekten
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De huid is ons grootste orgaan. Veel voorkomende problemen zoals gordelroos, psoriasis en wratten zijn bij iedereen bekend. Maar tijdens deze dag wordt ook veel aandacht besteed aan het onderscheid…

Meer infoMeer info

Multiple Sclerose en Myastenia gravis
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De ziekte Myasthenia Gravis is een aandoening van het centraal zenuwstel, maar is tevens een aandoening die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. Het beloop van…

Meer infoMeer info

Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Tijdens deze dag wordt ingegaan op de verschillende hartafwijkingen. Bijvoorbeeld Cardiovasculaire problemen en aangeboren hartafwijkingen. Wat is het verschil tussen angina pectoris en een hartinfarct en hoe is dat te…

Meer infoMeer info

Specifieke Module Iriscopie/oogdiagnostiek
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Iriscopie/oogdiagnostiek is van oudsher een gedegen diagnostisch middel. Men kan de iris vergelijken met een vingerafdruk. Niemand op aarde heeft dezelfde iris. De structuur of het patroon dat de iris…

Meer infoMeer info

Specifiek Module Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In de Module Ideomotoriek – Ratio-Intuïtieve Methodiek – Bio-tensor deel 2 wordt aangeleerd om klacht- en ziekte gerelateerde oorzaken op hun ontstaansniveau op te sporen. De finale oorzaak wordt getest.…

Meer infoMeer info

Specifieke Module Levend- (en droog) Bloed Analyse
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Er zijn verschillende soorten bloedonderzoeken te onderscheiden die uitgevoerd worden in een klinisch chemisch, microbiologisch of klinisch farmaceutisch laboratorium. Bij Levend Bloed Analyse worden met een microscoop een aantal aspecten…

Meer infoMeer info

Specifieke Module Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren is het overbrengen van energie van de therapeut naar de cliënt op basis van polariteiten. Hierbij kan men 2 vormen van energieoverdracht onderscheiden: Het geven van…

Meer infoMeer info

Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Niet (H)Erkende ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden, Wet Wkkgz
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Diverse onverklaarbare en niet (H)Erkende Ziekten en Klachten worden op indringende wijze behandeld en besproken tijdens dit college, net zoals somatisch onverklaarbare klachten (SOLK) komen deze ook steeds vaker voor…

Meer infoMeer info

Kennisintegratie van gezond naar ziek
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Wat gebeurt er in het fysieke lichaam en het mentale lichaam als er een indringer binnenkomt. De totale toestand in gezonde situatie wordt gevolgd van gezond naar ziek en de…

Meer infoMeer info

Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren deel 1 en deel 2
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In een beroepsopleiding voor therapeuten moet een methodisch programma opgenomen zijn dat de therapeut in staat stelt via een diagnostische therapie de grote oorzaaklijnen van de pathologie te achterhalen alsmede…

Meer infoMeer info

Gezondheidspsychologie/gezondheidsrecht
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Dit college geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten in relatie tussen gedrag en gezondheid waaronder de oorzaken en gevolgen en het omgaan met stress (coping), theorieën die gezond en ongezond…

Meer infoMeer info

Chakra Psychologie
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Lichaam en geest staan niet los van elkaar, dat wordt in dit college wel duidelijk. Chakra’s zijn verzamelpunten van perifere zenuwen die gezien hun clustervorming eigen activiteiten vormen en de…

Meer infoMeer info

Iriscopie/oogdiagnostiek
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De constitutie van de mens (blauwdruk) bepalen de sterke en zwakke kanten van het individu. Een analyse van constituties, van het oog verschaft enorm rijke informatie over de lichamelijke en…

Meer infoMeer info

Bio-fysica en Biochemische bepalingen
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In dit college wordt een link gelegd tussen de Biologie en de Fysica. De basisprincipes van de biofysische geneeskunde worden besproken en met voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Ingegaan wordt…

Meer infoMeer info

Levend- (en droog) Bloed Analyse
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In dit college staat de praktijk centraal. Men leert een aantal zaken rondom levend- en droog bloedanalyse zoals: A. Het pathologiebeeld van een aantal veel voorkomende bloedbeelden via een PowerPoint…

Meer infoMeer info

Ideomotoriek – Bio-tensor deel 1
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Doen, dat is de werkvorm van dit college. Kennis maken met de ideomotoriek. De ideomotoriek is een toegepaste vorm van het psycho¬motorische. Het is de lichamelijke reactie die optreedt vanuit…

Meer infoMeer info

Middelen en Methoden
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Wat is er allemaal qua middelen en methoden, welke therapievormen zijn er en wat werkt waarvoor. Hier wordt al een beetje geproefd aan de verschillende vormen. Welke past het best…

Meer infoMeer info

Algemene Voedingsleer
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Ze zeggen weleens: ’Je bent wat je eet’. Dit college gaat over voeding in algemene zin, micro- en macronutriënten, gezonde- en ziekmakende voedingspatronen, voeding en ziekte, de queteletindex (QI) of…

Meer infoMeer info

Ortho Ecologie
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Ortho Ecologie betekent ‘goede wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving‘. De dynamiek van deze wisselwerking wordt niet zozeer gezien vanuit maatschappelijk perspectief, maar vanuit een ortho-moleculair gezichtspunt waar biochemische…

Meer infoMeer info

Bio-milieubelasting
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De omgeving van de mens verandert steeds sneller, er komt steeds meer bij. Iedereen heeft tegenwoordig wifi, een mobiele telefoon. Wat doet dat met de mens. Wat voor invloed heeft…

Meer infoMeer info

Geschiedenis van de Geneeskunde
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Een zeer interessant maar ook noodzakelijk college voor een ieder die in de gezondheidszorg werkzaam is. Naast gedetailleerde historische kennis over de voortgang van de medische wetenschap vanaf ca. 500…

Meer infoMeer info

Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Wat is psychopathologie wat zijn de kenmerken hiervan? Wat zijn de risicodragende situaties en hoe vertaalt zich dat naar de psychopathologie? Wij staan stil tijdens dit college hoe het diagnostisch…

Meer infoMeer info

Toegepaste psychologie en klinische psychologie
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Wat is het verschil tussen toegepaste psychologie en klinische psychologie? Wat houden deze beide onderwerpen in. Nadat wij in college 3 kennis hebben gemaakt met de term psychologie gaan wij…

Meer infoMeer info

Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Nu de basis is gelegd met de vorige 2 colleges gaan wij werken aan kennis omtrent psychologie en psychopathologie. Wij beginnen ook hier bij het begin, wat is nou psychologie.…

Meer infoMeer info

Psychopathologie, Psychiatrische behandeling, Rode en gele vlaggen
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Tijdens dit college wordt verder ingegaan op de psychopathologie, wat is nou schizofrenie en wat voor uitwerking heeft dit op lichaam en geest. Welke psychiatrische behandelingen zijn er zowel regulier…

Meer infoMeer info

Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Eén van de meest belangrijke zaken in het leven van alledag, gespreksvaardigheden. Hoe wordt feedback gegeven, hoe gaat men hier mee om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis…

Meer infoMeer info

Medische basiskennis gerelateerd aan de psychosociale vakken, Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Genitaal stelsel, Hormoonstelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Dit college is een basis verkenning omtrent medische basiskennis. De meest belangrijke zaken komen aan bod die vaak ook gerelateerd zijn aan het psychosociale vak. Het ademhalingsstelsel, de link met…

Meer infoMeer info

Pathologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2. Farmacologie.
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Welke ziektes bestaan er rondom het genitaal stelsel, wat heeft dit voor effect op het lichaam. In welke levensfase krijg men met welke ziektes te maken. Daarna gaan wij verder…

Meer infoMeer info

Algemene Basiskennis, begrippen, rechten en plichten, wet- en regelgeving
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In dit college komt de algemene basiskennis aan bod en worden deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is dat men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen en…

Meer infoMeer info

Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De huid wordt aan van alles en nog wat blootgesteld in ons dagelijks leven, het beschermt ons tegen alles. Het is dus voor te stellen dat kennis van pathologie van…

Meer infoMeer info

Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Het zenuwstelsel heeft vele pathologieën, vaak met heftige gevolgen denk aan M.S. (Multiple Sclerose). Als het zenuwstelsel niet goed werkt kan dit zijn uitwerking hebben op het sensorisch stelsel waarvan…

Meer infoMeer info

Pathologie: Spijsverteringsstelsel Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Als men met een stelsel te maken heeft zoals de tractus digestivus (het spijsverteringsstelsel) met al zijn onderdelen, dan is het al gauw duidelijk dat dit veel pathologieën met zich…

Meer infoMeer info

Pathologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Wat betekent een hoge bloeddruk, heeft dat alleen met het hart te maken? Dat komt naar voren in de pathologie van het urinewegstelsel. Hoe kan men nu hoofdpijn krijgen door…

Meer infoMeer info

Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Werken in de eigen praktijk, wat komt daarbij kijken. Met wat voor wetten krijgt men te maken als psychosociaal therapeut en hoe merkt men dit in de dagelijkse werksfeer. Wat…

Meer infoMeer info

Pathologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In dit college wordt uitgebreid stil gestaan bij de ziektes (pathologieën) van het hart en het vaatstelsel. Er wordt uitgelegd waar de belangrijkste vaten lopen en met welke ziektes men…

Meer infoMeer info

Gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie (CGT)
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Eén van de meest belangrijke zaken in het leven van alledag; gespreksvaardigheden. Hoe wordt feedback gegeven, hoe gaat men hiermee om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis is…

Meer infoMeer info

Algemene farmacologie en psychofarmaca
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In dit college wordt er uitgebreid stil gestaan bij algemene farmacologie. Jaarlijks worden 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Tweederde van de opgenomen patiënten is…

Meer infoMeer info

Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel Anatomie & Fysiologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Tijdens dit college gaan studenten gaan met het T-shirt erbij aan de slag. Er wordt ingegaan op de pathologieën die voorkomen bij de cellen en weefsels en bij het ademhalingsstelsel.…

Meer infoMeer info

Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Met de DSM-5 gaan de studenten psychopathologieën uitwerken en bestuderen. Er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende stoornissen, de klachten, kenmerken en de rode en gele vlaggen die met…

Meer infoMeer info

Algemene basiskennis. Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

In dit college komen bovenstaande begrippen aan bod en worden deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is bij voorbeeld dat men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen…

Meer infoMeer info

Beroepsopleiding Life Science Therapeut
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Deze beroepsopleiding bereidt voor op het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader. Het is tevens een opleiding die alle aspecten van het therapeut zijn in ogenschouw neemt. Het…

Meer infoMeer info

Registeropleiding Medische- Psychosociale Basisvakken SHO
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Deze opleiding bestaat uit zeventien colleges waar de volgende onderwerpen aan de orde komen: Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie, Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel, Hart en vaatstelsel, lymfe-, bloed- en…

Meer infoMeer info

Registeropleiding Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Deze opleiding bestaat uit negen colleges waar de volgende onderwerpen aan de orde komen: Algemene basiskennis, begrippen, rechten en plichten, wet- en regelgeving; Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Genitaal stelsel, Hormoonstelsel; Psychologie, deelgebieden…

Meer infoMeer info

Registeropleiding Medische Basisvakken SHO Puur Plato
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

Deze opleiding bestaat uit tien colleges waar de volgende onderwerpen aan de orde komen: Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie, Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel, Hart en vaatstelsel, lymfe-, bloed- en…

Meer infoMeer info
Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl