Algemene informatie

Vindjeopleiding is dé plek waar complementaire opleidingsorganisaties en therapeuten elkaar vinden.

Opleidingsorganisaties bieden hier hun producten aan.

U, als therapeut, vindt hier snel de informatie die u nodig heeft om u verder te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat u blijft leren!!!

NIBIG-Vindjeopleidingis een overzichtswebsite van opleidingen/modules ten behoeve van de complementaire en integrale zorg.
U vindt de studiebelasting/ de EC-punten die gelden per opleiding/module als dit van toepassing is.

De accreditatie is o.a. verleend door de volgende organisaties:
CPION (controle op accreditatie door Lloyd)
SNRO (zonder kwaliteitskeurmerk)
SKB (zonder kwaliteitskeurmerk)
KTNO (zonder kwaliteitskeurmerk)

Het NIBIG accrediteert zelf niet en is niet verantwoordelijk voor de toegekende studiebelasting/ EC-punten.