Ideomotoriek – Bio-tensor deel 1

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Ideomotoriek – Bio-tensor deel 1

Doen, dat is de werkvorm van dit college. Kennis maken met de ideomotoriek. De ideomotoriek is een toegepaste vorm van het psycho¬motorische. Het is de lichamelijke reactie die optreedt vanuit het vegetatief zenuwstelsel op grond van een bewustzijnsactiviteit. In dit college wordt dit wetenschappelijk vastgesteld fenomeen toegepast op een testprogramma. De Bio-tensor is hier het instrument dat de niet bewuste signalen in data omzet. De praktijk van dit college houdt in dat men na een theoretische uitleg zelfstandig een testprotocol gaat uitwerken.

Werking Bio-tensor De Bio-tensor is een fijngevoelig bio-energetisch testinstrument dat vanuit het autonome zenuwstelsel reageert op de ‘spanning’ die ontstaat tussen + en -. In dit geval wil dat zeggen: ‘tussen een ware uitspraak’ en een ‘niet ware uitspraak’. Het is mogelijk om met de Biotensor allerlei waarden en relaties te achterhalen en vast te leggen om zo een duidelijk inzicht te krijgen in de toestand van een persoon, in de waarden van organen en fysiologische patronen, belastingvormen, zowel fysiek als psychisch/emotioneel en op het niveau van de energetische lichamen. Ook kunnen op simpele wijze een geïntegreerde behandelmatrix en voedingspatronen worden uitgetest. Dit college is tevens de basis voor de Specifieke fase – Module 3 Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl