Middelen en Methoden

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Middelen en Methoden

Wat is er allemaal qua middelen en methoden, welke therapievormen zijn er en wat werkt waarvoor. Hier wordt al een beetje geproefd aan de verschillende vormen. Welke past het best bij een bepaalde therapeut? Kiest men voor één vorm of meerdere? In dit college krijgt men inzage in het breedspectrum overzicht van het geneeskundig alternatief. Het college heeft tot doel de student een algemeen inzicht te geven in de belangrijkste therapievormen en specifiek inzicht in de acupunctuur, homeopathie, het energiebegrip en de supplementen werking en de daaraan gekoppelde overheidsbepalingen. Ook de werking van energetische middelen (Essentia Energetica) op basis van wiskundige informatie krijgt aandacht.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl