Bio-milieubelasting

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Bio-milieubelasting

De omgeving van de mens verandert steeds sneller, er komt steeds meer bij. Iedereen heeft tegenwoordig wifi, een mobiele telefoon. Wat doet dat met de mens. Wat voor invloed heeft de omgeving op ziekte en gezondheid? In dit college wordt een breed overzicht gegeven over de schadelijkheid van stoffen in onze voeding en ons milieu. Er zullen een aantal begrippen uit de toxicologie worden behandeld waaronder ‘risicobepalende factoren’, ‘acceptabele dagelijkse inname’ en het ‘no effect level’ alsmede een videopresentatie over amalgaam. Verder worden gezondheidsrisico’s van luchtionisatie behandeld en de ziekmakende stralingsbronnen van draadloze gegevensoverdracht zoals UMTS, wifi, DECT en anderen.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl