Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving

Werken in de eigen praktijk, wat komt daarbij kijken. Met wat voor wetten krijgt men te maken als psychosociaal therapeut en hoe merkt men dit in de dagelijkse werksfeer. Wat is te verwachten met betrekking tot ethische dilemma’s en hoe wordt hiermee omgegaan. Wat doet men als men een cliënt in zorg heeft die een stoornis met een rode vlag heeft maar weigert zich regulier te laten behandelen. Wat zijn de rechten en plichten. In dit college worden de tools aangereikt om een eigen praktijk in te richten en te voeren binnen de wetten en grenzen die gesteld zijn aan de psychosociale natuurgeneeskundig therapeut.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl