Intervisie: Lupus Erythematodus Disseminatus (LED)

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Intervisie: Lupus Erythematodus Disseminatus (LED)

LED is een auto-immuun bindweefselziekte die zich onder andere uit in huidaandoeningen zoals jeuk, branderigheid en pijn. Deze aandoening valt onder de groep systeemziekten. Systeemziekten tasten veelal verschillende organen aan en kunnen ontstekingen in het hele lichaam veroorzaken. Nadat de gespreksleider heeft uitgelegd wat Lupus Erythematodus Disseminatus nu precies betekent voor een patiƫnt, wordt tijdens deze Intervisiedag besproken hoe LED alternatief kan worden behandeld.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl