Specifieke Module Levend- (en droog) Bloed Analyse

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Specifieke Module Levend- (en droog) Bloed Analyse

Er zijn verschillende soorten bloedonderzoeken te onderscheiden die uitgevoerd worden in een klinisch chemisch, microbiologisch of klinisch farmaceutisch laboratorium. Bij Levend Bloed Analyse worden met een microscoop een aantal aspecten van het bloed onderzocht zoals de kwaliteit van de witte bloedcellen, de rode bloedcellen en de bloedplaatjes die deel uitmaken van het bloed. Bij Droog Bloed Analyse kan men met name de vrije radicalen belasting in het lichaam herkennen en de ernst van de schade inschatten. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van helderveld fasecontrast en donkerveld microscopie.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl