Algemene basiskennis. Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Algemene basiskennis. Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel

In dit college komen bovenstaande begrippen aan bod en worden deze uitgelegd en verdiept. Een voorbeeld van algemene basiskennis is bij voorbeeld dat men als therapeut bepaalde begrippen moet kennen en kunnen verwoorden. Wat betekent die anatomie nou eigenlijk en waarover hebben wij het als wij pathologieƫn gaan bespreken. Ook zijn er een aantal belangrijke onderwerpen waar een therapeut (in spƩ) kennis van moet hebben. Denk maar eens aan kennis over de verschillende soorten wetten waarmee men in aanraking komt. Zijn er bijvoorbeeld regels verbonden aan het hebben van een eigen praktijk? Op zulke vragen krijgt men antwoord tijdens dit college. Naast het algemene stuk wordt de anatomie en fysiologie uitgewerkt zowel van de cellen en weefsels als van het ademhalingsstelsel. Zij hebben namelijk veel met elkaar te maken en van doen. Het is niet alleen luisteren, nee naast een geanimeerde PowerPoint Presentatie mag men ook zelf aan de slag door het ademhalingsstelsel uit te tekenen op een T-shirt. Iedereen gaat dus actief aan de slag met de vers opgedane kennis.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl