Beroepsopleiding Life Science Therapeut

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Beroepsopleiding Life Science Therapeut

Deze beroepsopleiding bereidt voor op het werken als zelfstandig therapeut binnen het natuurgeneeskundig kader. Het is tevens een opleiding die alle aspecten van het therapeut zijn in ogenschouw neemt. Het neemt daarmee een unieke plaats in, in het geheel van natuurgerichte opleidingen.

De opleiding is opgebouwd uit twee Modules Generieke fase en twee Modules Specifieke fase en wordt afgesloten met een Praktijk-/stagedag Kruisdiagnose. Op deze manier wordt u tot volledig zelfstandig therapeut opgeleid, waar u eerst de basis leert – de generieke fase – om vervolgens te gaan werken aan specifieke kennis van diagnostische methoden zoals Levend- (en droog) Bloed Analyse, Iriscopie/oogdiagnostiek, Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren en Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek. Wij bieden deze opleiding compleet aan omdat wij van mening zijn dat het belangrijk is om het energetische en diagnostische te combineren. In de eerste twee modules, de generieke fase, komt u met beide in aanraking en kunt u als (toekomstig) therapeut aan het einde van de generieke fase met een gedegen ondergrond deelnemen aan de specifieke fase.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl