Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2

De huid wordt aan van alles en nog wat blootgesteld in ons dagelijks leven, het beschermt ons tegen alles. Het is dus voor te stellen dat kennis van pathologie van de huid erg belangrijk is om te weten als therapeut. Het zegt heel veel over de mens, een grauwe droge huid heeft vaak een oorzaak, in dit college wordt hier aandacht aan besteed evenals de pathologie van het oor en het oog. Het genitaal stelsel wordt onder de loep genomen. De verschillen worden nader toegelicht. In het deel over levensfasen komen verschillende levensfasen (van kindertijd tot ouderdom) aan bod. Deze worden besproken en tevens wat daar bij komt kijken.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl