Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren deel 1 en deel 2

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren deel 1 en deel 2

In een beroepsopleiding voor therapeuten moet een methodisch programma opgenomen zijn dat de therapeut in staat stelt via een diagnostische therapie de grote oorzaaklijnen van de pathologie te achterhalen alsmede daar direct over te kunnen adviseren. Het inzicht dat hierbij verkregen wordt is in beginsel de leidraad van verdere behandeling. De toegepaste techniek bestaat uit een klassieke vorm van magnetiseren. Het grote voordeel hiervan is dat, door de techniek toe te passen men zelf de gevoeligheid gaat ontwikkelen die een goed therapeut behoort te bezitten. Er wordt besproken wat magnetiseren precies is, waar en hoe het is ontstaan, waar de energie vandaan komt en hoe men die kan voelen en gebruiken. De werking van aura’s en het (niet)zichtbare energieveld om ons lichaam en de zeven chakra’s en hun psychologische functie worden uitgebreid behandeld. Naast de theorie worden deze colleges door veel praktijkoefeningen ondersteund. Dit college is tevens de basis voor Life Science Therapeut – Specifieke fase Module 3 – Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl