Geschiedenis van de Geneeskunde

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Geschiedenis van de Geneeskunde

Een zeer interessant maar ook noodzakelijk college voor een ieder die in de gezondheidszorg werkzaam is. Naast gedetailleerde historische kennis over de voortgang van de medische wetenschap vanaf ca. 500 v. Chr. tot nu toe, wil dit college de twee hoofdstromen duidelijk maken tussen de spiritueel energetische ontwikkeling en de causaal gerichte ontwikkeling die uitmondt in het huidige reguliere denkmodel. Deze beiden zijn in de geschiedenis ondersteunend aan elkaar aanwezig doch groeien naarmate de tijd verstrijkt uiteen. Dit gegeven is noodzakelijke kennis voor een therapeut om juist de situatie van dit huidige tijdsgewricht te kunnen interpreteren en het eigen therapeut zijn te beleven vanuit een duidelijk historisch perspectief.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl