Ortho Ecologie

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Ortho Ecologie

Ortho Ecologie betekent ‘goede wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving‘. De dynamiek van deze wisselwerking wordt niet zozeer gezien vanuit maatschappelijk perspectief, maar vanuit een ortho-moleculair gezichtspunt waar biochemische inzichten de goede ecologie in het lichaam handhaven. Dit alles gezien vanuit het medisch-therapeutisch perspectief. In dit college wordt verder ingegaan op de mens en zijn omgeving, waar in het college Bio-Milieubelasting al een start mee is gemaakt. Hoe is de wisselwerking tussen mens en omgeving, wat moet men hier als therapeut over weten, dat komt terug in dit college.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl