Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK

Eén van de meest belangrijke zaken in het leven van alledag, gespreksvaardigheden. Hoe wordt feedback gegeven, hoe gaat men hier mee om. Hoe voorkomt men ruis en als er ruis is hoe is dit dan te ondervangen. In dit college wordt er geoefend met gespreksvaardigheden die ontzettend belangrijk zijn in het werk van een therapeut. Als niet goed doorgevraagd kan worden, komt men nooit bij de oorsprong van het probleem maar hoe moet dit? Wat is het verschil tussen ontwikkelingspsychologie en klinische psychologie. In dit college wordt aangeleerd om deelgebieden van de psychologie te benoemen en de verschillende benaderingen te omschrijven. Met de DSM- 5 gaan de studenten psycho-pathologieën uitwerken en bestuderen. Daarnaast wordt er stil gestaan bij SOLK. Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten een onderwerp wat zowel in de reguliere als niet reguliere zorg veel wordt beschreven.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl