Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Niet (H)Erkende ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden, Wet Wkkgz

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Niet (H)Erkende ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden, Wet Wkkgz

Diverse onverklaarbare en niet (H)Erkende Ziekten en Klachten worden op indringende wijze behandeld en besproken tijdens dit college, net zoals somatisch onverklaarbare klachten (SOLK) komen deze ook steeds vaker voor en nemen een belangrijke plaats in in de maatschappij. Hoe herkent men een bepaalde ziekte, hoe worden bepaalde klachten verklaard en hoe gaat een therapeut hiermee om. Ook wordt het belang van rode en gele vlaggen benadrukt, wanneer is een klacht een alarmteken. Praktische vaardigheden en ethische beginselen komen aan de orde tijdens dit afsluitende college van de Generieke fase, het gaat over de praktische invulling van een praktijk. De materiƫle zaken komen aan bod zoals sfeer en aankleding van de praktijk. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de anamnese, administratieve afhandeling en het opzetten van een volgsysteem. Hoe bouwt een therapeut een vertrouwelijke maar tevens zakelijke relatie op? Waar legt men als therapeut de grenzen? Maar ook het omgaan met probleemsituaties en risicofactoren. Denk aan communicatieproblemen of het voeren van een slecht nieuwsgesprek. Wat is de taak van de therapeut en hoe bewaakt men de grenzen van het eigen kunnen. Tijdens dit veelomvattende college wordt hierbij stil gestaan.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl