Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom

Tijdens deze dag wordt ingegaan op de verschillende hartafwijkingen. Bijvoorbeeld Cardiovasculaire problemen en aangeboren hartafwijkingen. Wat is het verschil tussen angina pectoris en een hartinfarct en hoe is dat te herkennen? Ook wordt aandacht besteed aan hart-gerelateerde problemen zoals vaatziekten, hartklepaandoeningen, de ziekte van Reynaud en Myocarditis en het gebroken hart syndroom.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl