Bio-fysica en Biochemische bepalingen

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Bio-fysica en Biochemische bepalingen

In dit college wordt een link gelegd tussen de Biologie en de Fysica. De basisprincipes van de biofysische geneeskunde worden besproken en met voorbeelden uit de praktijk toegelicht. Ingegaan wordt op de relatie psyche, stofwisseling en organen, de balans tussen anabole en katabole stofwisseling, chronische stressfactoren, gezonde en ongezonde polariteiten enzovoort. De bio-fysica is een interdisciplinaire wetenschap die theorie├źn uit de natuurkunde toepast op biologische systemen. In het deel van de biochemie blijkt het relatief eenvoudig bloedonderzoek een belangrijke aanwijzing te zijn voor de biofysische kijk op ziekteprocessen. De student wordt op deze manier vertrouwd met de bloedwaarden en kan de fysiologie vertalen in energetische termen.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl