ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

ALS – Amyotrofische Laterale Sclerose

Een ziekte waar niemand het fijne van weet, maar wij horen steeds vaker dat iemand de diagnose krijgt: ALS. Het klinkt als een doodvonnis. Regulier is geen behandeling mogelijk en patiënten hebben een levensverwachting van 3 tot 5 jaar, met een steeds mindere kwaliteit van leven. Onderzoeksbudgetten van de farmaceutische industrie en de overheid zijn veel te laag omdat ‘slechts’ 500 personen per jaar in Nederland deze ziekte krijgen. Tijdens deze dag wordt geprobeerd om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en het beloop van deze ziekte.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl