Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie

Nu de basis is gelegd met de vorige 2 colleges gaan wij werken aan kennis omtrent psychologie en psychopathologie. Wij beginnen ook hier bij het begin, wat is nou psychologie. In dit college wordt aangeleerd om deelgebieden van de psychologie te benoemen en de verschillende benaderingen te omschrijven. Wat is nu het verschil tussen psychologie en psychiatrie. Wij gaan hier werken aan de kennis die men nodig heeft volgens Plato omtrent dit onderwerp. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op wat psychotherapie is en welke vormen er zijn en welke worden er gebruikt. Wat is psycho- educatie en voor wie is dit belangrijk? Stap voor stap wordt dit uitgeplozen tot er duidelijkheid is over wat psychologie nou inhoudt en hoe men hiermee kan werken in de praktijk.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl