Academie voor psychodrama en groepsprocessen

Ons opleidingsprogramma is zodanig samengesteld dat de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van psychodrama werkelijk tot hun recht komen. In onze opleiding ontwikkelen de studenten een professionele attitude met de daarbij horende filosofie en mensvisie. Deze professionele attitude vormt de bedding voor het aanleren en toepassen van psychodramatechnieken en het juist leren gebruiken van interventietechnieken in groepen.

De studenten krijgen een sterke eigen verantwoordelijkheid voor en vrijheid in hun leerproces. Creativiteit en spontaniteit zijn dan ook de sturende krachten in het opleidingsprogramma. Een wezenlijk praktijkonderdeel is het oefenen onder live-supervisie van de opleiders. Daarnaast is er resultaatgerichte coaching door de opleiders op individuele leerdoelen van de studenten.

Psychodrama, mensen leven in rollen
Geaccrediteerd
Geaccrediteerde opleiding

De module mensen leven in rollen is gericht op kennismaking en leren werken met de basistechnieken van psychodrama. Vijf belangrijke bouwstenen van het programma zijn: Empathie Spontaniteit De rollenmethodiek van…

Meer infoMeer info
Route

Locatie(s)

Leslocatie Arnhem
Janspoort 1 (4e etage)
6811 GE Arnhem

Gegevens

Telefoon secretariaat
0264427932

E-mail secretariaat
info@academiepsychodrama.com

Website
www.academiepsychodrama.com