Psychodrama, mensen leven in rollen

Academie voor psychodrama en groepsprocessen

Ons opleidingsprogramma is zodanig samengesteld dat de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van psychodrama werkelijk tot hun recht komen. In onze opleiding ontwikkelen de studenten een professionele attitude met de daarbij horende filosofie en mensvisie. Deze professionele attitude vormt de bedding voor het aanleren en toepassen van psychodramatechnieken en het juist leren gebruiken van interventietechnieken in groepen.

De studenten krijgen een sterke eigen verantwoordelijkheid voor en vrijheid in hun leerproces. Creativiteit en spontaniteit zijn dan ook de sturende krachten in het opleidingsprogramma. Een wezenlijk praktijkonderdeel is het oefenen onder live-supervisie van de opleiders. Daarnaast is er resultaatgerichte coaching door de opleiders op individuele leerdoelen van de studenten.

Psychodrama, mensen leven in rollen

De module mensen leven in rollen is gericht op kennismaking en leren werken met de basistechnieken van psychodrama. Vijf belangrijke bouwstenen van het programma zijn:

  • Empathie
  • Spontaniteit
  • De rollenmethodiek van Moreno
  • De vijf verschillende levensfasen van de menselijke ontwikkeling
  • Netwerkvorming en groepsontwikkeling

Moreno baseerde zijn psychodramamethodiek intuïtief op ons vermogen van empathie en spontaniteit. Hij ontwikkelde een rollenspel waar mensen op authentieke wijze hun verhalen uitspelen. Door dit rollenspel op existentieel niveau ontwikkelt zich in korte tijd een empathisch netwerk tussen de groepsleden. Er ontstaat in de groep een collectief brein; een bron van kennis en spontaniteit waar de deelnemers gezamenlijk antwoorden op vragen kunnen geven, oplossingen voor dilemma’s vinden en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst zien.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Arnhem
Janspoort 1 (4e etage)
6811 GE Arnhem

Gegevens

Telefoon secretariaat
0264427932

E-mail secretariaat
info@academiepsychodrama.com

Website
www.academiepsychodrama.com