MBK SAIGA

Het onderwijs aan de SAIGA is kwalitatief getoetst aan de eisen die de wet-BIG in Nederland aan onderwijs in de gezondheidszorg stelt. De SAIGA toetst zichzelf en laat zich toetsen in een continue kwaliteitscyclus, mede gerelateerd aan de beroepsverenigingen en register in de Mesologie en Osteopathie.

De opleiding medische basiskennis aan de Saiga is officieel geaccrediteerd bij CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs, een registerorganisatie onder de hoede van Lloyds Rotterdam) en voldoet daarmee aan de Plato eisen die aan MBK opleidingen worden gesteld.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Amsterdam
Contactweg 145
NL-1014 BJ Amsterdam

Gegevens

Telefoon secretariaat
0206823515

E-mail secretariaat
info@medische-basis.nl

Website
www.medische-basis.nl

Openingstijden

Secretariaat
09.00 uur – 16.00 uur