Zevendaagse cursus westerse en Chinese voetreflex

RefleX-Zwolle

De natuurgeneeswijzen gaan er vanuit dat gezondheid een toestand is van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, een dynamisch evenwicht van de gehele persoon, het holistische principe. Een klacht op het ene niveau heeft gevolgen voor andere niveaus. Er wordt dan ook gestreefd naar een vorm van zorgverlening met holistische harmonie op alle niveaus.

Er is een natuurlijke neiging naar gezondheid, een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving. Deze kracht wordt het zelf genezend vermogen of levenskracht genoemd. De natuurlijke middelen en methoden van de natuurgeneeswijzen zijn erop gericht de eigen levenskracht te stimuleren en te versterken en het natuurlijk evenwicht te herstellen. Hiermee kan het lichaam zelf effectiever de dis-balans bestrijden om zo een optimale gezondheid te bereiken. Reflex Zwolle verzorgt cursussen die hiertoe bijdragen.

Zevendaagse cursus westerse en Chinese voetreflex

Je krijgt theoretische en praktische kennis en technieken aangereikt vanuit westerse inzichten en Chinese geneeskunde. Van elke dag kan het geleerde separaat worden ingezet. Na de zeven dagen kan je het geheel laten samen werken en kiezen wat voor jouw cliënt wenselijk – noodzakelijk is om op te nemen in jouw behandelplan.
Aan het eind van de zeven dagen heb je veel kennis over de basisprincipes westerse reflexologie en Chinese geneeskunde, de effecten en contra-indicaties en jou werkwijze als reflexzonebehandelaar. De theoretische en praktische vaardigheden om een totaal reflexologie behandeling te kunnen uitvoeren bij diverse en vele klachten en ter ontspanning. Ook leer je hoe je behandelplannen kunt opstellen. Praktisch krijg je de kennis en vaardigheden de reflexzonepunten en de meridianen en acupressuurpunten te behandelen op de voeten en onderbenen.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zwolle
Staatssecretarislaan 7
8015 BA Zwolle

Gegevens

Telefoon secretariaat
0653945165

E-mail secretariaat
info@reflex-zwolle.nl

Website
www.reflex-zwolle.nl