Westerse en Chinese voetreflex bij spijsverteringsklachten en overgewicht.

RefleX-Zwolle

De natuurgeneeswijzen gaan er vanuit dat gezondheid een toestand is van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, een dynamisch evenwicht van de gehele persoon, het holistische principe. Een klacht op het ene niveau heeft gevolgen voor andere niveaus. Er wordt dan ook gestreefd naar een vorm van zorgverlening met holistische harmonie op alle niveaus.

Er is een natuurlijke neiging naar gezondheid, een door de natuur gegeven vermogen tot zelfhandhaving. Deze kracht wordt het zelf genezend vermogen of levenskracht genoemd. De natuurlijke middelen en methoden van de natuurgeneeswijzen zijn erop gericht de eigen levenskracht te stimuleren en te versterken en het natuurlijk evenwicht te herstellen. Hiermee kan het lichaam zelf effectiever de dis-balans bestrijden om zo een optimale gezondheid te bereiken. Reflex Zwolle verzorgt cursussen die hiertoe bijdragen.

Westerse en Chinese voetreflex bij spijsverteringsklachten en overgewicht.

Om de cliënt te begeleiden bij spijsverteringsklachten en / of overgewicht met deze natuurgeneeskundige methodiek krijg je theoretische en praktische kennis en technieken aangereikt vanuit westerse inzichten en Chinese geneeskunde. Van elke dag kan het geleerde separaat worden ingezet. Na de drie dagen kun je het geheel laten samen werken en kiezen wat voor de cliënt goed is te gebruiken en op te nemen in het behandelplan.

De opbouw van de cursus:

  • je krijgt gereedschappen om met deze natuurgeneeskundige methodiek de cliënt te begeleiden bij spijsverteringsklachten en / of overgewicht
  • je krijgt in de ochtend en middag zowel een deel theorie en praktijk. De nadruk ligt echter op de praktijk
Route

Locatie(s)

Leslocatie Zwolle
Staatssecretarislaan 7
8015 BA Zwolle

Gegevens

Telefoon secretariaat
0653945165

E-mail secretariaat
info@reflex-zwolle.nl

Website
www.reflex-zwolle.nl