The O-Lab TMD

BowNed, Centrum voor Bowen Nederland en België

BowNed, centrum voor Bowen Nederland en België is opgericht eind 1998 met als doel de Bowen Therapie in de Benelux te doceren en er bekendheid aan te geven. Inmiddels zijn er in de Benelux honderden behandelaars opgeleid. Velen daarvan zijn aangesloten bij een beroepsvereniging, waarmee de Bowenbehandelingen vaak door de zorgverzekeraars worden vergoed.

The O-Lab TMD

Deze nascholing over het werken met klachten als gevolg van onbalans in het TMJ (kaakgewricht) is in het Engels.

Doel van deze workshop:

  • Begrip van de relatie tussen TMJ (kaakgewricht) en de rest van het lichaam
  • De impact van een slecht functionerend TMJ-gewricht onderzoeken
  • Diagnostisch protocol om de onbalans (klacht) te isoleren
  • Kinesiologische testmethoden om de klacht te differentiëren
  • Op basis van deze testmethoden de juiste zachtweefselinterventies kunnen doen
  • Het effect van zachtweefsel behandelingen (Bowen Therapie) op het TMJ-gewricht testen
  • Kennismaken met het effect van Radionictesten en de behandeling van het TMJ
  • Verwijzen naar zorgverleners die thuis zijn in deze visie op het TMJ
Route

Locatie(s)

Locatie secretariaat
Meidoornstraat 43
8922 CK Leeuwarden

Leslocatie Gorinchem
Hamel College
Westwagenstraat 69
4201 HE Gorinchem

Gegevens

Telefoon secretariaat
0629553746

E-mail secretariaat
info@bowned.nl

Website
www.bowned.nl