Spiegelcoaching in het onderwijs

Kind in Kracht Opleidingen

Vanuit onze visie op kinderen en wat zij nodig hebben van ons volwassenen, hebben we het gedachtegoed van stichting Welzijn Kinderen en stichting De Kracht van 8 samengebracht in de kindercoach Kind In Kracht Opleiding.
In deze visies staan de kinderen van deze tijd en hun behoeften centraal. Een snel veranderde maatschappij, passend onderwijs en veranderend bewustzijn vormt het uitgangspunt en het kader om anders te gaan kijken naar kinderen, hun gedrag, hun ontwikkeling en hun welzijn. Tevens wordt de focus verlegd naar meer kwaliteitsgericht en oplossingsgericht handelen.

Spiegelcoaching in het onderwijs

Als leerkracht wordt je nogal eens geconfronteerd met gedrag van kinderen dat zich lastig laat verklaren. Weet je dat kinderen vaak onbewust hun omgeving een spiegel voorhouden?
Het leren zien van wat ze hiermee duidelijk willen maken, kan voor hen én voor jezelf een wereld van verschil betekenen. Als leerkracht interpreteer je dan op een verbindende manier zorgelijk gedrag. Je ervaart verdieping in oudergesprekken en kan collega’s ondersteunen die moeite hebben met bepaalde gedragingen. Kinderen komen hierdoor meer in hun eigen kracht te staan.

Wil je graag weten wat je kan zien als je in deze spiegel kijkt? Wil je handvatten krijgen om spiegelgedrag te herkennen en te ont-dekken? Doe dan mee aan deze praktische en ervaringsgerichte 10-daagse training.

Geregistreerd bij Registerleraar: 144 RU

Route

Locatie(s)

Secretariaat
Opaal 18
1703 CB Heerhugowaard

Leslocatie Baarn
Het Brandpunt
Oude Utrechtseweg
Baarn

Gegevens

Telefoon secretariaat
0642717125

E-mail secretariaat
mail@kikopleiding.nl

Website
www.kikopleiding.nl