9 Star Ki Astrologie en I Ching binnen de Kleurenpunctuur

Instituut voor Kleurenpunctuur

Wil je meer cliënten bereiken, hun lichamelijke en geestelijke klachten effectiever behandelen of je behandelrepertoire verrijken? Zoek je een praktische opleiding waar de gezondheid van de mens in zijn geheel centraal staat? Het Instituut voor Kleurenpunctuur in Amsterdam biedt beroepsopleidingen voor licht- en kleurentherapie, speciaal geschikt voor mensen die al in de (complementaire) gezondheidszorg werken. Naast de verschillende analyse- en behandelingsmethoden krijg je ook een gedegen theoretische onderbouwing. Het diploma ‘Kleurenpuncturist volgens de methode Peter Mandel’ is internationaal geldig.

9 Star Ki Astrologie en I Ching binnen de Kleurenpunctuur

Er zijn cycli van Ki (energie) van negen jaar en negen maanden op aarde, die verband houden met de seizoenen en de elementen. Ze hebben effect op de ontwikkeling van mensen: zowel geest, ziel en lichaam.
De ‘sterren’ zijn nummers die deze cycli vertegenwoordigen. De nummers kunnen worden berekend aan de hand van de geboortedatum.
Een derde, ‘energetisch’ nummer wordt ook berekend en beschrijft iemands gedrag naar de buitenwereld toe en is gerelateerd aan de persoonlijkheid.

In deze workshop leer je:

  • De nummers van deze negen ‘sterren’ te berekenen
  • Hun betekenis en relatie tot de kleurenpunctuur, met name de vijf elementen
  • Acupunctuurpunten die verband houden met deze negen ‘sterren’
  • Trigrammen van I Ching die zijn toegewezen aan de negen ‘sterren’
  • Kleurenpunctuurbehandelingen voor de negen ‘sterren’, zowel de acupunctuurpunten als de trigrammen
  • Verband trigrammen, hexagrammen, I Ching en werken met het boek: ‘The Playful I Ching’ or ‘The oracle on the skin’
  • Plaatsing en behandeling met kleurenpunctuur van de 64 Hexagrammen op het lichaam uit genoemd boek
Route

Locatie(s)

Online

Gegevens

Telefoon secretariaat
0620536275

E-mail secretariaat
praveeta@kleurenpunctuur.nl

Website
www.kleurenpunctuur.nl