Welkin Psychosomatisch Kinesioloog

Welkin Kinesiologie College

Kinesiologie betekent letterlijk ‘bewegingsleer’. Het is een methode die de mens in zijn totaliteit benadert.

Door middel van spiertesten, waarbij de kinesioloog zachte druk op verschillende spieren uitoefent, worden onbalansen zichtbaar. Deze methode werkt met het stress-reflexmechanisme van het autonome zenuwstelsel.

Kinesiologie maakt gebruik van informatie uit de acupunctuur, chiropraxie en voedingsleer. Het zelfgenezend vermogen van je lichaam wordt gestimuleerd door te werken met stressreductietechnieken in relatie tot emoties, aanpassingen in het voedingspatroon en specifieke fysieke oefeningen. Ook wordt gewerkt met o.a. (wervel-) reflexpunten, acupressuurpunten, meridianen en chakra’s.

Welkin Psychosomatisch Kinesioloog

Deze driejarige deeltijdopleiding (excl. MBK) leidt op tot Psychosomatisch Kinesioloog op HBO-niveau. Je kunt daarna aan de slag in je eigen praktijk als zelfstandig zorgprofessional. Met de opgedane theoretische en praktische kennis behandel je cliënten met uiteenlopende klachten, van emotionele klachten en fysieke klachten tot voedingsproblematiek.

Een Psychosomatisch Kinesioloog werkt holistisch, wat betekent dat je naar meerdere aspecten van welzijn kijkt en niet alleen naar de symptomen. Je gebruikt de spiertest om op zoek te gaan naar de oorzaak van de onbalans/klacht. Met behulp van diverse technieken activeer je het zelfherstellend vermogen van de cliënt en met coachende technieken weet je de cliënt te begeleiden naar herstel. Met als resultaat dat de cliënt kan herstellen van de ondervonden klachten, meer energie heeft, vitaler is en zich meer in balans voelt.

De opleiding start twee keer per jaar in september en februari. De opleiding bestaat uit theorie- en praktijklessen. De theorielessen volg je als voorbereiding op de praktijklessen online via een online leeromgeving. Iedere vier weken volg je de praktijklessen op vrijdag en zaterdag in Driebergen. Aansluitend of gelijktijdig met het volgen van deze opleiding volg je een CPION-geaccrediteerde Medische Basiskennis of PSBK opleiding. Hiermee rond je de totale opleiding Psychosomatisch Kinesioloog af in 3 of 4 jaar.

Route

Locatie(s)

Locatie secretariaat
Balsebaan 107
4621 AM Bergen op Zoom

Gegevens

Telefoon secretariaat
0616426229

E-mail secretariaat
info@welkin.nl

Website
www.welkinkinesiologiecollege.nl