Endocrinologie en de lever

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Endocrinologie en de lever

‘De lever is de leverancier van het leven’; in één zin is de grote betekenis van de lever samengevat. Maar de autonome functies zijn de regisseurs van dit levensproces met hun hormonen, neurotransmitters, zenuwsignalen en de zeer vele receptoren, die de effecten registreren en signalen afgeven tot bijstelling. Om dit geheel te begrijpen, moet er verdiepend inzicht zijn in de hormoonleer, de endocrinologie. Speciaal die hormonen met een invloed op de fysiologie van de lever, het groeihormoon somatotrofine uit de hypofyse voorkwab en de insuline uit de bètacellen van de pancreas, zullen nader besproken worden.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl