Embryologie en stamceltheorie

Vita Opleidingen B.V.

Steeds vaker krijgen mensen last van psychische klachten. Hieraan gerelateerd ontstaan ook vaak lichamelijke klachten. Het is daarom van groot belang dat therapeuten naast een vakopleiding zowel medisch als psychosociaal goed op de hoogte zijn. Daarom biedt Vita Opleidingen B.V. naast de Beroepsopleiding Life Science Therapeut ook Registeropleidingen Medische Basisvakken SHO Puur Plato, Psychosociale Basisvakken SHO Puur Plato en Medische- Psychosociale Basisvakken SHO aan. Om het leren en studeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken werken wij niet alleen met hoorcolleges en de verplichte literatuur, maar passen wij het geleerde toe in praktijkoefeningen en huiswerkopdrachten.

Embryologie en stamceltheorie

De ontwikkeling van een nieuw mensje gaat volgens een vast patroon, dat zo wonderbaarlijk in elkaar zit, dat het ontrafelen hiervan ons de grootheid van de natuur toont. De basiscellen zijn multipotent en naarmate de ontwikkeltijd vordert, worden de uitingen van deze cellen steeds concreter en specifieker. Dit zijn de ware stamcellen, die inmiddels ook worden toegepast bij diverse ziekten en aandoeningen in veel latere fasen van het leven.

Route

Locatie(s)

Leslocatie Zeewolde
Gildenveld 49-53
3892 DD Zeewolde

Gegevens

Telefoon secretariaat
0365224950

E-mail secretariaat
info@vitaopleidingen.nl

Website
www.vitaopleidingen.nl